Η τρίτη ομάδα της 8ης αποστολής πανηγυρίζει την Κοίμηση της Θεοτόκου στο Λουγκουζί και γιορτάζει μαζί με τα παιδιά του σχολείου του Αγίου Σπυρίδωνα.