Τις προηγούμενες ημέρες οι δύο γιατροί της αποστολής μας ,η Αθηνά Παπαδοπούλου παιδίατρος,και Σταυρούλα Λαμπίδη Ιατρός,ξεκίνησαν ένα αληθινά καινοτόμο πρόγραμμα στο σχολείο του Λουγκουζί,.Δημιούργησαν ένα καινούργιο πρόγραμμα Μητρώου υγείας για όλα τα παιδιά του παιδικού σταθμού και του Δημοτικού σχολείουτου Λουγκουζί. Τα εξέτασαν ενδελεχώς,τα ζύγισαν ,μέτρησαν το ύψος τους και τις ανάγκες τους .Σκοπός του Μητρώου υγείας είναι η παρακολούθηση της σωστής ανάπτυξης κάθε παιδιού και η δημιουργία σωστής υιούς ζωής.Ευχαριστούμε πολύ.