Δύο εποικοδομητικές ημέρες αναδοχής του προγράμματος «ΣπουδάΖΩ» της Ομάδος «από καρδία» βλέποντας περισσότερα από 280 παιδιά που ήδη φοιτούν με την οικονομική στήριξη των αναδόχων γονέων τους από την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Ουγκάντα, βρίσκοντας τα παιδιά, ανανεώνουμε την ενημέρωση των στοιχείων τους φωτογραφίζοντάς τα, ενώ τα ίδια τα παιδιά γράφουν ευχαριστήριες επιστολές στους αναδόχους γονείς τους. Για τη στήριξή σας, ευχαριστούμε πολύ