Για εόρτιες εκδηλώσεις- Βαπτίσεις -εκδηλώσεις μνήμης 

Η ομάδα από καρδιάς μεγαλώνει τη δραστηριότητά της.Ευαισθητοποιεί ακόμη περισσότερους ανθρώπους να αγαπήσουν και να ενισχύσουν την ιεραποστολή.Ένα υπέροχο πραγματικά σπιτάκι – κουμπαρά που έφτιαξε με αγάπη ο κ.Πρόδρομος Καζαντζόγλου είναι έτοιμο για να κοσμήσει τις εόρτιες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την προσπάθειά μας στην Ουγκάντα. Το σπιτάκι – Κουμπαράς  μπορεί να τοποθετηθεί έξω από Ιερούς Ναούς αλλά και χώρους εκδηλώσεων και με τον τρόπο αυτό να ενισχύσετε την προσπάθειά μας στην Ιεραποστολή και γενικότερα τη διακονία της ομάδος “από καρδιάς”

Γνωρίζοντας την ύπαρξη και στο σκοπό της αποστολής του , μπορούμε αν θέλουμε να το γνωστοποιήσουμε σε περισσότερους ανθρώπους ,Ευχαριστούμε πολύ